Naruto Shippuden – Episódio 417
Naruto Shippuden – Episódio 417
Naruto Shippuuden – Episódio 416
Naruto Shippuuden – Episódio 416
Naruto Shippuuden – Episódio 415
Naruto Shippuuden – Episódio 415
Naruto Shippuuden – Episódio 414
Naruto Shippuuden – Episódio 413
Naruto Shippuuden – Episódio 412
Naruto Shippuuden – Episódio 411
Naruto Shippuuden – Episódio 410
Naruto Shippuuden – The Last [Filme 7]
Naruto Shippuuden – Episódio 409
Naruto Shippuuden – Episódio 408
Naruto Shippuuden – Episódio 407
Naruto Shippuuden – Episódio 406
Naruto Shippuuden – Episódio 405
Naruto Shippuuden – Episódio 404
Naruto Shippuuden – Episódio 403
Naruto Shippuuden OVA 09 – Shippu Konoha Gakuen Den Special
Naruto Shippuuden OVA 08 – Os Confins da Esperança
Naruto Shippuuden OVA 07 – Os Dois Uchiha
Naruto Shippuuden OVA 06 – Naruto vs Konohamaru
Naruto Shippuuden OVA 05 – Madara vs Hashirama